فارسی|ENGLISH
نمایشگاه دریا :

نمایشگاه دریا

حضور شرکت مهندسی کاوش نیرو در  پانزدهمین  نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی در تاریخ ۱۶ الی ۱۹ خرداد ماه ۹۴