فارسی|ENGLISH
ساخت و تولید :

ساخت و تولید

طراحی و ساخت محصولات مختلف در شرکت کاوش نیرو به دو روش طراحی مستقیم و روش مهندسی معکوس پس از انجام مطالعات و طراحی های مهندسی دقیق، صورت می گیرد.کارشناسان و مهندسین شرکت پس از بررسی سیستم موجود و به موازات آن بررسی روشها و تکنولوژی های روز دنیا و با توجه به ورودی و خروجی های مورد نظر، طراحی را آغاز کرده و سعی می کند بهترین و ساده ترین حالت مطابق با نیاز مشتری فراهم آورد.
لازم به ذکر است کلیه محصولات شرکت کاوش نیرو دارای نتایج تست آزمایشگاهی و صنعتی بوده و مورد تایید مشتریان قرار گرفته اند. شرکت کاوش نیرو می کوشد کلیه محصولات خود را منطبق با استانداردهای معتبر جهانی تولید نماید تا جایی که اخذ استاندارد به عنوان یکی از اهداف کیفیت شرکت در برنامه کار قرار گرفته است.
از مهم ترین پروژه های ساخت می توان به موارد زیر اشاره نمود :