فارسی|ENGLISH
دستگاه استارت هلی کوپتر(GPU) :

دستگاه استارت هلی کوپتر(GPU)

معرفی دستگاه :

دستگاه GPU(Ground Power Unit)  ، دستگاهی است که جهت استارت هواپیما یا هلی کوپتر و انواع تانک و نفربر ها بر روی زمین استفاده می گردد.توان مورد نیاز (جریان و ولتاژ نامی) و زمان مورد نیاز جهت استارت وسیله نقلیه ، فاکتور مهمی در انتخاب نوع GPU مناسب محسوب می گردد. به طور مثال ، دستگاه هایی که هم اکنون در  صنایع هوایی کشور به منظور استارت تجهیزات  ترابری هوایی استفاده می شود ، دستگاه های دیزلی بوده که وزن  بالایی (۴۰۰-۱۵۰۰  کیلو گرم) داشته و بایستی توسط یک ماشین یدک کش یا ترولی آن را به نزدیک تجهیز هوایی مورد نظر منتقل کرد.همچنین به دلیل صدای زیاد آن در موقع راه اندازی خود دستگاه و حین عملکرد آن ، امور هماهنگی خلبان با پرسنل پرواز در حین استارت سیستم ترابری هوایی را مشکل می سازد . همچنینبه دلیل وزن زیاد ، قابلیت حمل آنتوسط تجهیز هوایی وجود نداشته و درمواقع ماموریت بایستی یک هلیکوپتر صرفا به منظور حمل آن به منطقه عملیاتی مورد نظر اعزام گردد. لذا لزوم استفاده از یک سیستم قدرتمند ، بدون صدا ، سبک ، قابل حمل و قابل  شارژ توسط برق یا شارژر دیزلی در هر مکانی به ویژه در مواقع ماموریت و در مناطق استراتژیک ضروری به نظر می رسد.
gpu-300x204

این دستگاه ها با قابلیت حمل دستی و توسط هلیکوپتر یا هواپیما ، با وزنی حدود ۲۳ تا ۷۰ کیلوگرم قابلیت استارت انواع مختلف هواپیما ، تانک و هلیکوپتر ها با توجه به نیازهای استارت آن ها دارا می باشد.

jpu-300x291