فارسی|ENGLISH
ثبات پست توزیع :

ثبات پست توزیع

ثبات پست توزیع :

این دستگاه با هدف جمع آوری اطلاعات مهم یک پست توزیع برق به صورت online و از راه دور طراحی و ساخته شده است . مدول ثابت شامل مبدل ، پردازشگر و فرستنده اطلاعات از طریق برد واسط به صورت sms  و نرم افزار جمع آوری کننده می باشد و اطلاعات  فرستنده  را از راه دور دریافت  نموده و سپس در یک  فایل  اطلاعات بر روی کامپیوتر ذخیره می نماید . این اطلاعات جهت مانیتورینگ پست استفاده می گردد .منبع اطلاعاتی به دست آمده جهت تعمیر و نگهداری سیستم موجود و یا طراحی خطوط جدید استفاده می گردد.

امکانات دستگاه در خصوص تابلوی توزیع :

 • امکان نمونه برداری و ثبت Online ورودی ها با ارسال sms با درخواست اپراتور
 • کنترل بار کلید فیوزها و هشدار در خصوص اضافه بار روی آن ها
 • کنترل بار کلید اتوماتیک و هشدار در خصوص اضافه بار یا کم باری ترانسفورماتور
 • کنترل بار معابر و اعلام در صد خاموشی و هشدار در خصوص درصد خاموشی بیش از حد
 • کنترل ولتاژ ورودی به تابلو و هشدار در خصوص فیدرهای نامتعادل
 • مشخص شدن مختصات جغرافیایی هر پست و ایجاد نقشه GIS شبکه توزیع
 • جمع آوری اطلاعات پست پس از سکسیونرها و ریکلوزرها و تشخیص قطع آن ها
 • جمع آوری اطلاعات پست های هوایی و تعیین تعداد ، زمان و انرژی توزیع شده فشار ضعیف در هر پست
 • تشخیص قطع نول در شبکه در صورت نصب تجهیزات مورد نیاز دستگاه
 • امکان فرمان قطع کلید اتوماتیک در صورت نیاز از طریق sms توسط اپراتور
 • اندازه گیری دمای پست و هشدار در خصوص افزایش بیش از حد آن
 • امکان استفاده از باتری بک آپ و هشدار در خصوص قطع کامل برق تابلو
 • امکان کالیبراسیون نرم افزاری از طریق sms و تنظیم ضرایب CT های ورودی ها

از دیگر امکانات دستگاه :

 • امکان ثبت اطلاعات در یک کارت حافظه
 • امکان انتقال اطلاعات از دستگاه به سیستم مرکز از طریق پورت USB یا COM
 • امکان انتقال اطلاعات ماژول های RF تا برد ۱۰۰ متر