فارسی|ENGLISH
بهینه سازی :

بهینه سازی

امروزه در صنایع مختلف کشور از تجهیزات متعدد با کاربردهای مختلف استفاده می گردند که عموما ساخت کشورهای خارجی بوده و با هزینه نسبتا زیادی وارد کشور می شوند و خدمات پشتیبانی و تعمیرات آنها به سختی انجام می گیرد. از این رو با توجه به شرایط حساس سیاسی اقتصادی ایران بهترين راه برای جلوگيری از خرابی های پرخرج و کاهش مدت زمان از کارافتادگی این تجهیزات و همچنین و کاهش احتمال جایگزینی آنها، تعمیرات ، نگهداری و بهینه سازی این سیستمها در داخل کشور توسط نیروهای متخصص داخلی می باشند تا علاوه بر کاهش وابستگی صنایع داخلی به نیاز کشورهای خارجی، در هزینه های تولید صرفه جویی شده و امکان اشتغال بیشتری را فراهم اورد. شرکت مهندسی کاوش نیرو با بهره گیری از اجرای پروژه های متعدد در صنایع مختلف، آمادگی دارد تا با بررسی معایب سیستمهای مختلف شامل تجهیزات ابزار دقیق ، تجهیزات الکترونیکی و …. علاوه بر ارائه راه حل های مناسب نسبت به بهینه سازی این سیستمها اقدام نماید.

 download

بهینه سازی